فرآورده های پوكه خراسان
درباره شرکت

id : 38688
نام : فرآورده های پوكه خراسان
پروانه بهره برداری : 11418
تلفن کارخانه : 5122423746
تلفن دفتر مرکزی : 8414446
آدرس کارخانه : مشهد ج سیمان بعداز همت اباد بعد از كارخانه اجرماشینی خراسان
آدرس دفتر مرکزی : مشهد - كوه سنگی 31 پ 26

فراوری كانی های غیرفلزی

فرآورده های پوكه خراسان

440 : تن