لطفعلی وایرج و صالح طرح قدیم و علی غفاری فر
درباره شرکت

id : 512
نام : لطفعلی وایرج و صالح طرح قدیم و علی غفاری فر
پروانه بهره برداری : 4292
تلفن کارخانه : 1451-6619363
تلفن دفتر مرکزی : 1451-3331777
آدرس کارخانه : اردبیل - شهرك صنعتی 1 - خ 5 - ق 13
آدرس دفتر مرکزی : اردبیل خیابان كاشانی- كوچه حاج ستار

درب پیش ساخته چوبی

لطفعلی وایرج و صالح طرح قدیم و علی غفاری فر

5000 : تن

محصولات ساخته شده ازام -دی -افMDF

لطفعلی وایرج و صالح طرح قدیم و علی غفاری فر

800 : تن

درب چوبی باروكش p.v.c

لطفعلی وایرج و صالح طرح قدیم و علی غفاری فر

2000 : تن