عایق سازان خراسان
درباره شرکت

id : 38455
نام : عایق سازان خراسان
پروانه بهره برداری : 11313
تلفن کارخانه : 1
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : مشهد - جاده فریمان بعد از تپه سلام سمت راست
آدرس دفتر مرکزی : مشهد - تقاطع بلوار بعثت

قیرطبیعی

عایق سازان خراسان

1750 : تن