كیمیا سلولز قائم
درباره شرکت

id : 493
نام : كیمیا سلولز قائم
پروانه بهره برداری : 19789
تلفن کارخانه : 4533873797
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان صنعت 4 - سرو 2 - قطعه 345 و 366
آدرس دفتر مرکزی : خ باكری-خ جانباز-پ 111

كاغذ و مقوای تست لاینر قهوه ای

كیمیا سلولز قائم

15000 : تن