كیخسرو اوچی اردبیلی حبیب محمدی عباس آباد
درباره شرکت

id : 492
نام : كیخسرو اوچی اردبیلی حبیب محمدی عباس آباد
پروانه بهره برداری : 41818
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 1451-4456972
آدرس کارخانه : اردبیل - شهرك صنعتی یك - واحد كارگاهی قطعه 11
آدرس دفتر مرکزی : اردبیل-باغمیشه-كوچه شهید برزگر-پلاك48

كمدچوبی

كیخسرو اوچی اردبیلی حبیب محمدی عباس آباد

3000 : تن

بوفه چوبی

كیخسرو اوچی اردبیلی حبیب محمدی عباس آباد

2500 : تن

محصولات ساخته شده ازام -دی -افMDF

كیخسرو اوچی اردبیلی حبیب محمدی عباس آباد

70 : تن

درب چوبی پرسی

كیخسرو اوچی اردبیلی حبیب محمدی عباس آباد

120000 : تن