سنگ سمباده شهاب
درباره شرکت

id : 38112
نام : سنگ سمباده شهاب
پروانه بهره برداری : 11679
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : مشهد- خ ابكوه خ عطار چهارراه كلاهدوز پ 311
آدرس دفتر مرکزی : مشهد- خ ابكوه خ عطار چهارراه كلاهدوز پ 311

سنگهای تیز كننده وصیقل دهنده و سمباده

سنگ سمباده شهاب

10000 : جفت

سنگ ساب

سنگ سمباده شهاب

10000 : تن

سنگ برش

سنگ سمباده شهاب

1100000 : عدد