سراج الكتریك توس
درباره شرکت

id : 37958
نام : سراج الكتریك توس
پروانه بهره برداری : 121/1299712
تلفن کارخانه : 5136154138
تلفن دفتر مرکزی : 5116154138
آدرس کارخانه : بین توس97و99 كوچه8متری اریا پلاك62
آدرس دفتر مرکزی : آزادشهر امامت 16 پ94

سرپیچ لامپ و استارتر

سراج الكتریك توس

200 : تن