دنیای سازه های بادی
درباره شرکت

id : 37719
نام : دنیای سازه های بادی
پروانه بهره برداری : 121/1671832
تلفن کارخانه : 5136512312
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : جاده جدید قوچان-آزادی 131- خیابان پنجم-سمت چپ
آدرس دفتر مرکزی : جاده جدید قوچان- آزادی131- خیابان پنجم- سمت چپ- قطعه11- سمت راست

بالون ها

دنیای سازه های بادی

650 : تن

تیوپ توپ بادی ورزشی

دنیای سازه های بادی

800 : تن

سازه های بادی و پلاستیكی پارك و شهربازی

دنیای سازه های بادی

900 : تن

ترامپولین

دنیای سازه های بادی

750 : تن