عظیم علیمحمدی دانش
درباره شرکت

id : 417
نام : عظیم علیمحمدی دانش
پروانه بهره برداری : 11995
تلفن کارخانه : 4513335182
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : اردبیل - اول جاده كلخوران - خیابان شهید رجایی یاس
آدرس دفتر مرکزی : null

كلوچه

عظیم علیمحمدی دانش

8000 : تن

كیك ماشینی

عظیم علیمحمدی دانش

2000 : تن

تافی

عظیم علیمحمدی دانش

300 : تن

بسته بندی قند

عظیم علیمحمدی دانش

300 : عدد

بسته بندی شكر

عظیم علیمحمدی دانش

2400 : تن