صنایع جوبی آرتا در
درباره شرکت

id : 393
نام : صنایع جوبی آرتا در
پروانه بهره برداری : 51421
تلفن کارخانه : 1451-6617142
تلفن دفتر مرکزی : 1451-6618244
آدرس کارخانه : اردبیل-شهرك صنعتی 1-مابین خ 3و4-واحد6
آدرس دفتر مرکزی : اردبیل-بزرگراه شهدا-نبش آهن فروشان-فاز 3-صنایع جوبی آرتا در

درب تمام چوب

صنایع جوبی آرتا در

9500 : تن

سایرمصنوعات چوبی ساختمانی

صنایع جوبی آرتا در

7400 : جفت