سیامك سالم نوشنق
درباره شرکت

id : 356
نام : سیامك سالم نوشنق
پروانه بهره برداری : 39413
تلفن کارخانه : -
تلفن دفتر مرکزی : 1451-8812698
آدرس کارخانه : اردبیل
آدرس دفتر مرکزی : اردبیل_خ جام جم_انتهایك رامین_كشهید علیزاده 1_پ42

تریلركشاورزی

سیامك سالم نوشنق

10000 : عدد

قطعات ادوات كشاورزی

سیامك سالم نوشنق

600 : تن

دستگاه مخلوط كن وخردكن علوفه

سیامك سالم نوشنق

2000 : عدد

تیرچه فلزی

سیامك سالم نوشنق

1000 : عدد