پرشیا صنعت الكترونیك
درباره شرکت

id : 37123
نام : پرشیا صنعت الكترونیك
پروانه بهره برداری : 131/1/26216
تلفن کارخانه : 5135424441
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی توس، انتهای بلوار تلاش جنوبی - فاز 4، قطعه 76
آدرس دفتر مرکزی : كیلومتر 12 بزرگراه آسیایی، جاده شهرك صنعتی توس، شهرك فناوری صنایع غذایی و بیوتكنولوژی، واحد311

ضخامت سنج

پرشیا صنعت الكترونیك

10 : تن

پلاریمتر

پرشیا صنعت الكترونیك

70 : تن

دستگاه تست نشتی با اندازه گیری فشار گازها

پرشیا صنعت الكترونیك

40 : تن

دستگاه تست كشش چند منظوره

پرشیا صنعت الكترونیك

50 : تن

دستگاه تست مقاومت به ترك

پرشیا صنعت الكترونیك

20 : تن

نقاله غیرفلزی

پرشیا صنعت الكترونیك

100 : تن