رئوف سلیمانزاده
درباره شرکت

id : 322
نام : رئوف سلیمانزاده
پروانه بهره برداری : 16173
تلفن کارخانه : 4533453856
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : روستای اردی
آدرس دفتر مرکزی : خ شهدا-نبش میدان مادر-نرسیده به اداره برق-دفتر ترك پاپلاری

درب چوبی پرسی

رئوف سلیمانزاده

2100 : تن

كابینت از چوب و اوراق فشرده چوبی

رئوف سلیمانزاده

1050 : تن

درب و پنجره فولادی

رئوف سلیمانزاده

6000 : عدد