تولیدی و بازرگانی اشجع باطری
درباره شرکت

id : 222
نام : تولیدی و بازرگانی اشجع باطری
پروانه بهره برداری : 15259
تلفن کارخانه : 4533873716
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : 647 فرعی از 132 اصلی - قطعه 148
آدرس دفتر مرکزی : میدان جهاد جنب مسجد ولیعصر-مجتمع تجاری اشجعی

آب اسید باتری سرب اسید

تولیدی و بازرگانی اشجع باطری

1500 : تن

انباره های سرب اسید استارتی MF

تولیدی و بازرگانی اشجع باطری

1500 : تن

انباره های سرب اسید استارتی LM

تولیدی و بازرگانی اشجع باطری

500 : تن

انباره های سرب اسید ساكن MF

تولیدی و بازرگانی اشجع باطری

200 : تن

انباره های سرب اسید صنعتی

تولیدی و بازرگانی اشجع باطری

20000 : عدد

پلیت باتری

تولیدی و بازرگانی اشجع باطری

20000 : عدد

بازیافت سرب

تولیدی و بازرگانی اشجع باطری

6000 : عدد

تولید گرانول بازیافتی از PP (پلی پروپیلن)

تولیدی و بازرگانی اشجع باطری

300 : تن