تعاونی كیمیا سازان سبلان
درباره شرکت

id : 195
نام : تعاونی كیمیا سازان سبلان
پروانه بهره برداری : 27633
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 1451-3332715
آدرس کارخانه : اردبیل - شهرك صنعتی شماره 2 - قطعه 1161
آدرس دفتر مرکزی : اردبیل-خیابان پاسداران-كوچه مهدیه-پلاك111

سولفات روی

تعاونی كیمیا سازان سبلان

150 : تن

اكسید روی [معدنی]

تعاونی كیمیا سازان سبلان

150 : تن