آریا اطلس جم
درباره شرکت

id : 35361
نام : آریا اطلس جم
پروانه بهره برداری : 121/1697999
تلفن کارخانه : 5117612648
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : فاز2قطعه1678
آدرس دفتر مرکزی : رضاشهر خیابان خاقانی نبش خاقانی 7 پلاك 164