مهدی رحیمی كاریزكی
درباره شرکت

id : 35312
نام : مهدی رحیمی كاریزكی
پروانه بهره برداری : 1538238/121
تلفن کارخانه : 5137585111
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : قطعه 282
آدرس دفتر مرکزی : خیابان آسایش 2 میلان گلستان پلاك 26

دستگاه مه پاش

مهدی رحیمی كاریزكی

13000 : تن

اینورتر منفصل از شبكه

مهدی رحیمی كاریزكی

300 : تن

محافظ برقی لوازم برقی خانگی

مهدی رحیمی كاریزكی

300 : تن

منبع تغذیه الكترونیكی لامپ LED

مهدی رحیمی كاریزكی

2500 : تن

تابلو برق فشارضعیف (تا 1 كیلوولت)

مهدی رحیمی كاریزكی

2000 : تن

تابلو برق فشار قوی

مهدی رحیمی كاریزكی

200 : تن

تابلو برق فشارمتوسط

مهدی رحیمی كاریزكی

400 : تن

دستگاه هشدار دهنده (دزدگیر) معمولی

مهدی رحیمی كاریزكی

3750 : تن

دستگاه اعلام حریق

مهدی رحیمی كاریزكی

20 : تن

دستگاه اعلام نشت گاز

مهدی رحیمی كاریزكی

1000 : دستگاه

دستگاه اذان گوی الكترونیكی

مهدی رحیمی كاریزكی

1000 : دستگاه

دزدگیر خودرو

مهدی رحیمی كاریزكی

1000 : تن

چشم الكترونیك

مهدی رحیمی كاریزكی

1500 : تن

دستگاه موقعیت یاب مكانی (جی پی اس)

مهدی رحیمی كاریزكی

2500 : تن

درب بازكن اتوماتیك

مهدی رحیمی كاریزكی

5000 : تن

بلندگوی هشدار دهنده شرایط بحرانی

مهدی رحیمی كاریزكی

3500 : تن

سیستم تشخیص دود یا آتش

مهدی رحیمی كاریزكی

750 : تن

تایمر الكترونیكی

مهدی رحیمی كاریزكی

40 : دستگاه