بهاء الدین وثوقی نیارق
درباره شرکت

id : 129
نام : بهاء الدین وثوقی نیارق
پروانه بهره برداری : 23171
تلفن کارخانه : 4533351742
تلفن دفتر مرکزی : 4513351742
آدرس کارخانه : خیابان سرو 2 - قطعه 5-1
آدرس دفتر مرکزی : میدان جهاد - روبروی رفاه شماره یك فروشگاه مركزی ایرانیت

عملیات برش كاری ورق فلزات

بهاء الدین وثوقی نیارق

5500 : تن

خم كاری ورق

بهاء الدین وثوقی نیارق

19500 : تن

كركره ای كردن ورق فلزی

بهاء الدین وثوقی نیارق

20000 : تن