آرین پلاستیك شلمزار
درباره شرکت

id : 34461
نام : آرین پلاستیك شلمزار
پروانه بهره برداری : 16114
تلفن کارخانه : 38222624484
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : NULL
آدرس دفتر مرکزی : پست- خیابان انقلاب- خیابان شهید باهنر- طبقه همكف

محفظه و جعبه چوبی

آرین پلاستیك شلمزار

2000 : تن

ظروف پلاستیكی دهان گشاد

آرین پلاستیك شلمزار

500 : تن

ساعت پنل عقربه ای

آرین پلاستیك شلمزار

500 : تن