پویا بتن پاسارگاد
درباره شرکت

id : 379
نام : پویا بتن پاسارگاد
تلفن : 88255594 - 88255544 – 88284728
فکس : 88255594 - 88255544 – 88284728
آدرس : تهران-مرزداران-خیابان اطاعتی جنوبی-کوچه گلایل

بتن آماده

پویا بتن پاسارگاد

- : انواع

تیرچه سفالی

پویا بتن پاسارگاد

- : انواع

بلوک

پویا بتن پاسارگاد

- : انواع