پلی دشت شهركرد
درباره شرکت

id : 34183
نام : پلی دشت شهركرد
پروانه بهره برداری : 121/1592844
تلفن کارخانه : 3833347949
تلفن دفتر مرکزی : 3813347949
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی شهركرد فاز یك خیابان تلاش
آدرس دفتر مرکزی : شهركرد- شهرك صنعتی فاز یك- خیابان تلاش- نبش گلستان چهار