انشااله همنوعی
درباره شرکت

id : 51
نام : انشااله همنوعی
پروانه بهره برداری : 6287
تلفن کارخانه : 1451-8813763
تلفن دفتر مرکزی : 1451-8813763
آدرس کارخانه : اردبیل خ جام جم جنب شركت قاسم ایران
آدرس دفتر مرکزی : اردبیل خ جام جم جنب شركت قاسم ایران

مخازن ثابت-تانكروكانتینرهای فلزی

انشااله همنوعی

80000 : تن