ارس تجهیز
درباره شرکت

id : 18
نام : ارس تجهیز
پروانه بهره برداری : 11296
تلفن کارخانه : 1451-2238815
تلفن دفتر مرکزی : 121-44436274
آدرس کارخانه : اردبیل- شهرك صنعتی2
آدرس دفتر مرکزی : تهران- پونك-بلوار میرزا بابائی-كوی یاس-ساختمان همشهری-بلوك B

مبلمان آموزشی

ارس تجهیز

4000 : عدد

سایر مبلمان فلزی

ارس تجهیز

10000 : عدد