ایران لوازم قطعه
درباره شرکت

id : 371
نام : ایران لوازم قطعه
تلفن : 44983878~80
فکس : 44983875
آدرس : تهران -منطقه 21 - جاده مخصوص کرج - کیلومتر 18 - خ. لطیف جباری - خ. آذر 4 - پ. 3

صندلی

ایران لوازم قطعه

- : انواع

چهارچوب فلزی

ایران لوازم قطعه

200 : عدد