رنگدانه سازان دلیران شیمی
درباره شرکت

id : 33246
نام : رنگدانه سازان دلیران شیمی
پروانه بهره برداری : 15333
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : ورامین خیرآبادج خورین 6متری دوم آخرین درب سمت چپ
آدرس دفتر مرکزی : ورامین خیرآبادج خورین 6متری دوم آخرین درب سمت چپ

رنگدانه هاباستثناءموادرنگ كننده مصنوعی الی

رنگدانه سازان دلیران شیمی

150 : تن