تکنو آبزی
درباره شرکت

id : 3677
نام : تکنو آبزی
تلفن : 34562726-026
فکس : 34713171 -026
آدرس : کرج- خیابان شهید بهشتی - جنب پمپ بنزین حصارک - ساختمان تکنوآبزی- پلاک 578

درام فیلتر

تکنو آبزی

- : درام فیلتر استیل

دیسک فیلتر

تکنو آبزی

- : دیسک فیلتر