پارس وزین
درباره شرکت

id : 3647
نام : پارس وزین
تلفن : 021-55820337
فکس : 021-55850176
آدرس : تهران کیلومتر 6 جاده ساوه ابتدای پل آزادگان خیابان علی آباد پاکدانه مجتمع علی آباد پلاک 11 و 12

الواتور

پارس وزین

- : انواع