جنرال كب پارس
درباره شرکت

id : 32733
نام : جنرال كب پارس
پروانه بهره برداری : 41137 - 16
تلفن کارخانه : 2165437239
تلفن دفتر مرکزی : 2165437239
آدرس کارخانه : بلوارفروردین، خیابان اول شرقی، پ 485/23
آدرس دفتر مرکزی : صفادشت - شهرك صنعتی - خ اول شرقی - پلاك 112

بست و اتصالات فلزی بدنه خودرو

جنرال كب پارس

1000 : دستگاه

موتورهای برقی یونیورسال AC/DC

جنرال كب پارس

500000 : دستگاه

موتورهای برقی پله ای

جنرال كب پارس

300000 : عدد

موتورهای برقی DC بیشتر از 24 ولت

جنرال كب پارس

100000 : عدد

موتورهای برقی DC كمتر از 24 ولت

جنرال كب پارس

1000000 : دستگاه

موتور برقی AC تك فاز القایی

جنرال كب پارس

10000 : دستگاه

موتور برقی AC تكفاز سری (یونیورسال)

جنرال كب پارس

500000 : دستگاه