ابراهیم عبدالهی
درباره شرکت

id : 32617
نام : ابراهیم عبدالهی
پروانه بهره برداری : 18112
تلفن کارخانه : 2165584383
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : یوسف آباد قوام،بلوار قپچاق،نبش كوچه سوم غربی،پلاك یك
آدرس دفتر مرکزی : شهریار جاده بی بی سكینه یوسف آباد قوام بلوار قبچاق نبش كوچه سوم غربی

ماشین فرز

ابراهیم عبدالهی

750 : تن

سبزیجات، صیفی جات و گلهای خوراكی خشك شده

ابراهیم عبدالهی

160 : دستگاه

آرد حبوبات

ابراهیم عبدالهی

50 : دستگاه

آرد برنج

ابراهیم عبدالهی

80 : دستگاه

ذرت پوست گیری شده

ابراهیم عبدالهی

12000 : دستگاه

پودر نارگیل

ابراهیم عبدالهی

150 : دستگاه

آرد یا پودر سوخاری

ابراهیم عبدالهی

500 : تن

نبات

ابراهیم عبدالهی

500 : تن

خلال میوه های آجیلی

ابراهیم عبدالهی

165 : تن

بیكینگ پودر

ابراهیم عبدالهی

165 : تن

بسته بندی سرگل و گل زعفران

ابراهیم عبدالهی

165 : تن

بسته بندی حبوبات و غلات و برنج

ابراهیم عبدالهی

500000 : عدد

بسته بندی چاشنی و ادویه

ابراهیم عبدالهی

1075 : تن

بسته بندی خرما

ابراهیم عبدالهی

1500 : تن

بسته بندی سویا

ابراهیم عبدالهی

2000 : تن

بسته بندی نشاسته

ابراهیم عبدالهی

1200 : تن

بسته بندی آرد غلات

ابراهیم عبدالهی

300 : تن

بسته بندی میوه خشك

ابراهیم عبدالهی

54000 : تن

بسته بندی سبزیجات و صیفی جات خشك

ابراهیم عبدالهی

54000 : تن