ماسه ساز پارس
درباره شرکت

id : 32415
نام : ماسه ساز پارس
پروانه بهره برداری : 45231-16
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : انتهای شهرقدس انتهای خ عمارت خ نسترم مقابل باغ مه
آدرس دفتر مرکزی : null

درجه ریخته گری { كوكیل }

ماسه ساز پارس

35000 : تن

ماسه ساز

ماسه ساز پارس

13000 : تن