علیرضاعراقی - تكبان كنترل انرژی
درباره شرکت

id : 32361
نام : علیرضاعراقی - تكبان كنترل انرژی
پروانه بهره برداری : 5813
تلفن کارخانه : 2146852365
تلفن دفتر مرکزی : 2623868411
آدرس کارخانه : كیلومتر21 ج قدیم كرج ابتدای شهرقدس كوی صنعت پ 19
آدرس دفتر مرکزی : كیلومتر21 ج قدیم كرج ابتدای شهرقدس كوی صنعت پ 19

ترموستات

علیرضاعراقی - تكبان كنترل انرژی

500 : دستگاه

شیرالات آهنی صنعتی

علیرضاعراقی - تكبان كنترل انرژی

6000 : دستگاه

سیستمهای هوشمند

علیرضاعراقی - تكبان كنترل انرژی

2000 : دستگاه