شیرین كامان عسل
درباره شرکت

id : 31719
نام : شیرین كامان عسل
پروانه بهره برداری : 16-16975
تلفن کارخانه : 1262-3435533
تلفن دفتر مرکزی : 66911758
آدرس کارخانه : جاده اشتهارد شهر صنعتی صفادشت خ خرداد قطعه 56
آدرس دفتر مرکزی : خ باقرخان نرسیده به چمران پلاك 71 طبقه 4واحد12

چاپ روی سلوفان

شیرین كامان عسل

360 : تن

مركب افست

شیرین كامان عسل

200 : تن