كنكاش فام
درباره شرکت

id : 31876
نام : كنكاش فام
پروانه بهره برداری : 123/14219
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : ج قدیم قم شهرك صنعتی شمس الادبلوارنگارستان بلواربوستان 6
آدرس دفتر مرکزی : null

ماشین الات چاپ

كنكاش فام

4000 : تن