حسین ایثار گر
درباره شرکت

id : 29885
نام : حسین ایثار گر
پروانه بهره برداری : 14943
تلفن کارخانه : 2156232176
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوار نخلستان-گلشید5-قطعهM144-پلاك21
آدرس دفتر مرکزی : شهرری شهرك صنعتی شمس اباد بلوار نخلستان گلشید 5 پ 21

سم پاش موتوری

حسین ایثار گر

4740000 : عدد