ثنا نور سبحان
درباره شرکت

id : 29797
نام : ثنا نور سبحان
پروانه بهره برداری : 764
تلفن کارخانه : 2166734356
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوار بهارستان - خیابان پروفسور حسابی - نبش خیابان 13- قطعه TJ 294129513151316
آدرس دفتر مرکزی : برج نگار تهران طبقه 6 واحد 5

دستگاه آب سردكن و آب گرم كن توأم

ثنا نور سبحان

500 : تن

چای ساز برقی

ثنا نور سبحان

1500 : تن

پنكه خانگی پایه دار

ثنا نور سبحان

1244 : تن

جاروبرقی خشك

ثنا نور سبحان

146 : تن

سرخ كن خانگی

ثنا نور سبحان

378 : تن

تلویزیون رنگی LED

ثنا نور سبحان

50 : دستگاه

بلندگوی ستونی

ثنا نور سبحان

337 : تن