زرین دانه ثمین
درباره شرکت

id : 28626
نام : زرین دانه ثمین
پروانه بهره برداری : 123/17514
تلفن کارخانه : 2156391712
تلفن دفتر مرکزی : 2188739158
آدرس کارخانه : خ ارغوان6 بلوك 49بی
آدرس دفتر مرکزی : خ قائم مقام-كوچه دهم-پلاك 26-ط2

هل (كشاورزی)

زرین دانه ثمین

900 : تن

پودر پسته

زرین دانه ثمین

1200 : تن

گرانول میوه های آجیلی

زرین دانه ثمین

300 : تن

خلال میوه های آجیلی

زرین دانه ثمین

400 : تن

پرك میوه های آجیلی

زرین دانه ثمین

3800 : تن

بسته بندی سرگل و گل زعفران

زرین دانه ثمین

800 : تن

بسته بندی پودر میوه های آجیلی

زرین دانه ثمین

1500 : تن