مهندسی تحقیق و توسعه ارتباطات صمیم رایانه
درباره شرکت

id : 27594
نام : مهندسی تحقیق و توسعه ارتباطات صمیم رایانه
پروانه بهره برداری : 127/25413
تلفن کارخانه : 2188315127
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : تهران خ ایرانشهر جنوبی ساختمان 47 واحد 21 -19 - 16
آدرس دفتر مرکزی : خیابان ایرانشهر جنوبی ساختمان 47 طبقه 5 واحد 19

پردازنده رایانه

مهندسی تحقیق و توسعه ارتباطات صمیم رایانه

70000 : تن

منبع تغذیه رایانه

مهندسی تحقیق و توسعه ارتباطات صمیم رایانه

1500 : تن

رك خارجی سیستم های الكتریكی

مهندسی تحقیق و توسعه ارتباطات صمیم رایانه

250 : تن

كارت صدا

مهندسی تحقیق و توسعه ارتباطات صمیم رایانه

300 : تن

تجهیزات سوئیچینگ الكترونیكی

مهندسی تحقیق و توسعه ارتباطات صمیم رایانه

3000 : عدد

فانكشن ژنراتور

مهندسی تحقیق و توسعه ارتباطات صمیم رایانه

300 : تن

كنترل كننده توزیع شده

مهندسی تحقیق و توسعه ارتباطات صمیم رایانه

200 : تن