موتورهای دریایی قباد
درباره شرکت

id : 27446
نام : موتورهای دریایی قباد
پروانه بهره برداری : 127/62643
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : اتوبان تهران كرج ورودی پارك چیتگرخ كوهك مجتمع هاشمی
آدرس دفتر مرکزی : اتوبان تهران كرج ورودی پارك چیتگرخ كوهك مجتمع هاشمی

موتور ژنراتور برق دیزلی تا 1000كیلووات

موتورهای دریایی قباد

20 : تن