مشعل سازی ایران
درباره شرکت

id : 27317
نام : مشعل سازی ایران
پروانه بهره برداری : 1112
تلفن کارخانه : 1262-4443311
تلفن دفتر مرکزی : 88762854
آدرس کارخانه : جاده قدیم كرج - خیابان كارتن سازی
آدرس دفتر مرکزی : سهروردی شمالی ك 8پ19

مشعل گازی

مشعل سازی ایران

5 : دستگاه

مشعل گازوئیلی

مشعل سازی ایران

450 : تن