محمدبابائی
درباره شرکت

id : 26841
نام : محمدبابائی
پروانه بهره برداری : 127/3368
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : ج قدیم كرج 17شهریورشادابادانتهای 15متری دوم جنوبی
آدرس دفتر مرکزی : ج قدیم كرج 17شهریورشادابادانتهای 15متری دوم جنوبی

ماشینهای تزریق زیره كفش

محمدبابائی

400 : تن

پرس ملامین

محمدبابائی

250 : تن