مجتمع تولیدی بهارآردین
درباره شرکت

id : 26596
نام : مجتمع تولیدی بهارآردین
پروانه بهره برداری : 798
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : ج قدیم كرج ایستگاه ایران تانكرپشت ساختمان دانه داران
آدرس دفتر مرکزی : null

تجهیزات رادیوگرافی

مجتمع تولیدی بهارآردین

45000 : تن

دستگاه پخت مواداولیه دندانپزشكی

مجتمع تولیدی بهارآردین

1500 : متر مربع

جرم گیر دندان

مجتمع تولیدی بهارآردین

500 : متر مربع