سیلیکات شرق
درباره شرکت

id : 2933
نام : سیلیکات شرق
تلفن : (051)37655865 ~ 6
فکس : (051)37644753
آدرس : مشهد-بلوار خیام جنوبی، خیام21، پلاک102

استخراج

سیلیکات شرق

- : کائولن

کائولین

سیلیکات شرق

- : درصدهای مختلف