علی و كریم شیشه بر
درباره شرکت

id : 25551
نام : علی و كریم شیشه بر
پروانه بهره برداری : 29131
تلفن کارخانه : 833816-
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : ج ساوه روبروی چلوكبابی بوعلی سینا پ 181
آدرس دفتر مرکزی : null

دینام خودرو

علی و كریم شیشه بر

1700 : تن

سوئیچ استارت

علی و كریم شیشه بر

15800 : تن

پمپ گردش اب موتورواترپمپ

علی و كریم شیشه بر

16650 : تن