آذربایجان
درباره شرکت

id : 2901
نام : آذربایجان
تلفن : 02133403332 – 02133403334و09125201343
فکس : 2133411754
آدرس : تهران – شهرری - امین آباد – خیابان مدرس – کوی ریخته گران – پلاک 38

دستگاه پخت نان

آذربایجان

- : تمام خودکار

غلتک(پهن کن

آذربایجان

- : null

پخت دوار

آذربایجان

- : تنور گردان