تكام
درباره شرکت

id : 22854
نام : تكام
پروانه بهره برداری : 78311
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خ دماوندبعدازسه راه تهرانپارس خ سازمان اب خ پنجم شیدائی
آدرس دفتر مرکزی : null

شارژر باطری

تكام

1000 : تن

یو پی اس صفر ثانیه

تكام

3000 : تن