ترادیس
درباره شرکت

id : 22777
نام : ترادیس
پروانه بهره برداری : 26425
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : میدان حسن آبادپشت بیمارستان سیناكوچه شرقی بعدازحمام زمزم
آدرس دفتر مرکزی : میدان حسن آبادپشت بیمارستان سیناكوچه شرقی بعدازحمام زمزم