پلی كار
درباره شرکت

id : 22671
نام : پلی كار
پروانه بهره برداری : 9861
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : تهران خ شهیدمهندس كلانتری بین قرنی وایرانشهرپلاك 11
آدرس دفتر مرکزی : تهران خ شهیدمهندس كلانتری بین قرنی وایرانشهرپلاك 11

تلفن همراه موبایل

پلی كار

1800 : تن

شارژر مخابراتی

پلی كار

600000 : عدد