پرویز آرایی پور
درباره شرکت

id : 22616
نام : پرویز آرایی پور
پروانه بهره برداری : 4513
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان سلسبیل چهارراه جیحون خیابان هاشمی
آدرس دفتر مرکزی : خ سلسبیل چهارراه جیحون خ هاشمی

كفپوش سیمانی -موزائیك

پرویز آرایی پور

40 : تن

لوله بتونی مسلح

پرویز آرایی پور

6250 : تن

مصنوعات سنگی

پرویز آرایی پور

160000 : تن