آمپرزآرا
درباره شرکت

id : 22228
نام : آمپرزآرا
پروانه بهره برداری : 1132
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : شمسران نو -خ هنگام -نبش هشتم 8 شرقی پ 1/2
آدرس دفتر مرکزی : شمسران نو -خ هنگام -نبش هشتم 8 شرقی پ 1/2

ماشین الات خط رنگ

آمپرزآرا

5000 : عدد