ایران شالتر
درباره شرکت

id : 21999
نام : ایران شالتر
پروانه بهره برداری : 114/11/32542
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : ج قدیم كرج روبروی ایران تانكرزیرخط آهن خ توحید
آدرس دفتر مرکزی : null

سیم ظرفشوئی

ایران شالتر

7750 : تن